English #2020tabellen Om Klasser FAQ Nerladdningar Kontakt
Frågor och svar
F: Hur använder man #2020tabellen?
S: #2020tabellen är avsedd att vara modulär och varje arrangör kan själv välja klasser som passar just deras bana,
liksom om man vill ha kulviktsbegränsningar samt vilka specialregler som gäller för varje klass (t.ex. semi only).
T.ex. kan en arrangör med fördel välja att endast använda klasserna CQB 1, Assault 1 och 2, Understöd 1, DMR 1,
samt Sniper 1 och 2 och få en tabell väldigt lik klasserna i VSAF.Arrangören kan också välja t.ex. att tillåta max 0,28g för sin CQB-bana och använder då bara de
kulvikter i tabellen som är relevanta.

Så länge spelet inte är ett storspel eller milsim, så ska inte alla klasser användas.
Klasser som bara BÖR användas på storspel och milsim är Understöd 2-3 och DMR 2.
Då dessa enbart är till för extra dynamik i spelet under milsim.

Klasser som kan användas UTAN arrangör är CQB 1-2, Assault 1-2, DMR 1 och Sniper 1-2.
Då dessa klasser inte behöver definieras av en arrangör.
F:Vilka faktorer påverkar uträkningen?
S:Kulans vikt: Detta är en av de viktigaste variablerna. Mäts i gram.
Kulans hastighet mätt vid mynning: En av grunderna till mätningen, mätt i m/s.
Luftens densitet: Vi har valt 1.2 kg/m3, vilket motsvarar ca +20C och 0-50% luftfuktighet.
Luftmotståndskoefficient: Ett tal mellan 0-1 som berättar hur mycket luftmotstånd kulan ger upphov till. För en normal kula är har vi valt 0,4 som rimligt värde.
Diametern på kulan: Det går att räkna ut för alla olika diametrar vi har skapat tabellen med 6 mm som grund.
Jordens gravitation: 9.81 m/s^2

F: Varför kan man inte bara fortsätta använda VSAF? Är inte detta samma sak?
S: Gamla VSAF Tabellen tar inte hänsyn till att en tyngre kula bibehåller sin kraft längre än en lättare.
Detta fenomen kallar vi ”JC2 Joule-Creep typ 2” # 2020tabellen är uträknad på varje kulvikt och vilken anslagsenergi den har kvar vid träff.

F: 1.2J vid 0 m säkerhetsavstånd? Är inte det mycket?
S: Om man tittar på vissa av exempel fallen i föregående fråga, så har man under VSAF tabellen blivit träffad men mycket högre gräns än 1.2J.

F: På min CQB-bana vill jag hålla gräns på 1J. Vad kan jag göra?
S: 2020-tabellen har en kategori CQB1 som har 1J som gräns. Arrangören bestämmer vilken av klasserna CQB1 (1J) eller CQB2 (1,2J) som ska gälla på just deras bana.

F: Om jag spelar med 0.28g kulor i Assault 2 klassen, kommer inte jag ha sämre utgångspunkt än någon som spelar med 0.36g i samma klass, då min kula tappar kraft tidigare?
S: Det stämmer din kula på 0.28g kommer ha lägre anslagskraft än en kula på 0.36g på samma avstånd. Det har ingenting med tabellen att göra utan är en fysikalisk verklighet.
Då vi värnar om säkerheten innanför säkerhetsavstånd också, så får du inte gå över 1.7J i utgångshastighet, vilket skulle krävas för att få samma räckvidd med en 0.28g kula.